Hier vind je hoe onze Domoticz systeem is opgezet.

Waarom een huis automatiserings systeem? Wel voor de knutsel fun maar ook om onze lichten te schakelen als het donker wordt en de temperatuur, vochtigheid per ruimte en buiten te meten. Werkend vanuit een app op de mobiel en zo simpel mogelijk om snel te schakelen.

Gekozen is voor Domoticz
vanwege de vele mogelijkheden en hardware die te koppelen valt.
Het hart is een
raspberry pi 3b met een RaZberry Z-Wave opsteek printje en een 433 rtl zend ontvanger.

https://www.pa1gf.nl/domoticz/RaZberry.html

Domoticz setup

 

1: De OS installatie:

Installeer het OS voor de Raspberry Pi en gebruik de Raspbian Lite variant. We hebben nl geen desktop software nodig. Gebruik Etcher als tool om het OS te schrijven naar de micro-sd kaart.

2: WiFi installatie:


Maak een WiFi tekst bestand aan in de boot van de micro-sd kaart en noem deze  wpa_supplicant.conf inhoud als volgt.
country=nl
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant

network={
   scan_ssid=1
   ssid="Test Wifi Network"
   psk="SecretPassWord"
}

3: SSH toegang:


ssh toegang is nodig voor programmering. Maak een (leeg) tekst bestandje met de naam ssh zonder extensie en ook deze in de boot van de micro-sd kaart.
Plaats de micro-sd kaart in de raspberry en zet de pi aan. Wacht even en kijk ondertussen in je router welk ip-adres deze pi gekregen heeft.
ssh naar de pi (ip-adres) met b.v putty en log in.

4: Update de PI
met onderstaande commando's:

sudo apt-get update
wanneer dit gereed is doe het volgende commando:
sudo apt-get upgrade en dan is het erg belangrijk te rebooten:
sudo reboot

Hierna:
sudo raspi-config:
1: pas het wachtwoord aan. 2: Localisation Options naar Amsterdam. 3 Advanced Options volledige sd-kaart gaan gebruiken


5: Domoticz installatie:


sudo curl -L https://install.domoticz.com | sudo bash
sudo reboot
Setup Domoticz

6: Nu Domoticz wat fine-tunen.

sudo update-rc.d readKey remove  (CPU use)
sudo update-rc.d mongoose remove (free poort 443)
sudo reboot

7: Domoticz altijd automatisch opstart:

cd domoticz
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults

8: Domoticz opstart-script aanpassen indien de waarden niet standaard zijn anders kan deze overgeslagen worden.
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh

USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"

9: Domoticz starten/stoppen:
sudo service domoticz.sh start
sudo service domoticz.sh stop

10: Domoticz update:
cd domoticz
./updaterelease

sudo reboot
Inlog met ssh en testen met sudo service domoticz.sh status of domoticz ook echt draait.


In basis draait op de raspberry nu Domoticz. Nu dienen de diverse sensoren togevoegd te worden. Zie hiervoor de andere artikelen op deze website.

 

73's Gerjan

E-mail pa1gf@amsat.org